Projekt 2017 - 2018


 

Personální podpora v Mateřské škole Žluniceje spolufinancován Evropskou unií

 


Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 


Projekt 2019 - 2020Personální podpora do Mateřské školy Žlunice IIje spolufinancován Evropskou unií


Registrační číslo projektu dle MS 2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010359

 


Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


 Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.