2023-2025 

Šablony IV - MŠ Žlunice

Se Sokolem do života 

2021/2022, 2023/2024

 

Projekt 2020/2021Projekt 2019 - 2020

 

 

Personální podpora do Mateřské školy Žlunice II

 

je spolufinancován Evropskou unií

 

Registrační číslo projektu dle MS 2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010359

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

 

 

Projekt 2017 - 2018

 

 

Personální podpora v Mateřské škole Žlunice

 

 

je spolufinancován Evropskou unií

 

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola, Žlunice

Žlunice 145
507 34702 187 776


     Šablony IV

 


Národní plán obnovy EU