Projekty

Projekt:

 

Personální podpora v Mateřské škole Žluniceje spolufinancován Evropskou unií

 


Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.