Kontakt

Mateřská škola, Žlunice

zřizovatel :  Obec Žlunice

Adresa  : Žlunice 145, 507 34

IČ 70984972

datová schránka - 76pk428

Telefon  MŠ a ŠJ: 702 187 776

                    

E - mail: mszlunice@ centrum.cz

web.str. : www.mszlunice.cz

 

Informační povinnost na web

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona  a dalších obecně závazných právních předpisů.Śkola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a WhatsAppu s soukromé skupině pouze pro rodiče. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpacování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy  přístup k osobním údajům, jejich opravu,výmaz, přenos OÚ,omezení  zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ : MŠ Žlunice, sídlo : Žlunice 145, IČ 70984972, DS 76pk428, telefon 493 595189, oficiální e-mail: mszlunice@centrum.cz

Pověřenec pro OÚ  : Matěj Novotný, e-mail: novotny.n.b.@gmail.com, tel. 420 737039437

úřední dny : neuvedeno

                                           

 


Kontakt

Mateřská škola, Žlunice

Žlunice 145
507 34702 187 776