Základní údaje

Provoz MŠ: celodenní (6.00 hod. - 16.00 hod.)

Počet tříd: dvoutřídní MŠ

Kapacita MŠ: 30 dětí

Ředitelka školy a učitelka třídy "VČELIČKY" : Mgr. Radka Beňáková

 

Učitelka třídy "VČELIČKY ": Bc. Silvie Vaníčková

Učitelka třídy " SOVIČKY": Barbora Malá

Učitelka třídy "SOVIČKY" : Natálie Bílková

Asistentka pedagoga:Petra Pčolárová

Kuchařka : Andrea Bílková

Vedoucí ŠJ  : Markéta Částková

 

Charakteristika školy

 

Mateřská škola ve Žlunicích se stala od září 2020 dvoutřídní mateřskou školou stojící v klidné části obce. Budova nové mateřské školy byla dokončena a slavnostně uvedena do provozu v září roku 1975. Jedná se o dva domky typu Okál spojené zděnou kuchyní a jídelnou. Oba domky už nyní využíváme jako třídy, z větší části vybaveny novým nábytkem, hracími koutky, počítačovou a audiovizuální technikou. Dále je zde umístěna šatna a sociální zařízení. V podkroví je ložnice dětí a místnost pro klidné činnosti a ředitelna.  

V roce 2013 proběhla celková rozsáhlá rekonstrukce budovy školy  i vnitřních prostor . Rekonstrukce byla z velké části financována z fondů EU.

K budově přiléhá prostorná, upravená školní zahrada vybavená dřevěnými průlezkami, skluzavkami, altánkem a přírodním zatravněným kopcem.

Protože se jedná o venkovskou mateřskou školu, využíváme okolního prostředí k přirozenému poznávání rozmanitostí světa přírody a kultury. Dětem se snažíme přibližovat historii a tradici našeho kraje – dle přílohy školního vzdělávacího plánu. Pořádáme polodenní výlety za poznáním, kde seznamujeme děti se zajímavými místy v okolí jejich bydliště a mateřské školy.

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: „Svět kolem nás„ .

Nabídka mateřské školy

 

 • práce dle vlastního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Svět kolem nás“

 • individuální péče o  děti s odkladem školní docházky

 • spolupráce s logopedem, speciálním pedagogem, pediatrem, psychologem, pedagogicko-psychologickými poradnami a základními školami

 • veselé školní akce (karnevaly, mikulášská a vánoční besídka, besídky pro rodiče, dětský den, sportovní olympiáda)

 • projektové dny

 • prožitkové aktivity

 • zajímavé programy - Se Sokolem v pohybu, Malá technická univerzita

 • návštěvy divadelních představení v Jiráskově divadle v Novém Bydžově

 • prohlídka muzea v Novém Bydžově

 • besedy pro rodiče v Mš (logopedie, školní zralost)

 • besedy pro děti v knihovnách, besedy s policií ČR, s hasiči

 • exkurze do místního zemědělského družstva

 • možnost návštěvy rodičů v mateřské škole a  zapojení do všech našich činnost

 • besídky pro rodiče

 • zahradní slavnost k ukončení školního roku 

 • individuální schůzky s rodiči

 • třídní schůzky za začátku školního roku

 • vánoční a velikonoční dílny pro rodiče a děti

 • podzimní zábavné tvoření

 
 
 
 
 •      lyžařský kurz ve Ski areálu Lenka ve Vrchlabí
 • plavecký kurz ve Sportovním areálu Jičín

Školné

 

Děti přijaté k celodenní docházce ………….300,- Kč / měsíčně a od 1.9.2023........400kč/měsíčně

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 17. dne následujícího kalendářního měsíce.

Číslo účtu: 181 117 098/0300

 

 

Přijímání dětí do mateřské školy
 
Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2 let věku, dle volné kapacity se přijímají děti i během školního roku.
 

 

 

 
Kontakt

Mateřská škola, Žlunice

Žlunice 145
507 34702 187 776


     

 


 

 


Asistent pedagoga
 
Mateřská škola, Žlunice hledá asistenta/ku pedagoga podle § 5 ods.3 vyhlášky č. 27/2016, který by měl/la mít vzdělání podle § 20 odst.1 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací.
Nástup možný ihned. Úvazek 0,75%. 
Kontakt: 702 187 776
email: mszlunice@centrum.cz