Základní údaje

Provoz MŠ: celodenní (6.00 hod. - 16.00 hod.)

Počet tříd: dvoutřídní MŠ

Kapacita MŠ: 30 dětí

Paní ředitelka školy : Mgr. Radka Beňáková

Paní učitelka,  třída "VČELIČKY ": Mgr. Radka Beňáková

Paní učitelka, třída "VČELIČKY": Vendula Plachá

Paní učitelka, třída " SOVIČKY": Barbora Fialová

Paní učitelka, třída "SOVIČKY" : Natálie Bílková

Asistentka pedagoga,paní Petra Pčolárová

Paní kuchařka : Andrea Bílková

Vedoucí ŠJ  : Markéta Částková

 

Charakteristika školy

 

Mateřská škola ve Žlunicích se stala od září 2021 dvoutřídní mateřskou školou stojící v klidné části obce. Budova nové mateřské školy byla dokončena a slavnostně uvedena do provozu v září roku 1975. Jedná se o dva domky typu Okál spojené zděnou kuchyní a jídelnou. Oba domky už nyní využíváme jako třídy, z větší části vybaveny novým nábytkem, hracími koutky, počítačovou a audiovizuální technikou. Dále je zde umístěna šatna a sociální zařízení. V podkroví je ložnice dětí a místnost pro klidné činnosti a ředitelna.  

V roce 2013 proběhla celková rozsáhlá rekonstrukce budovy školy  i vnitřních prostor . Rekonstrukce byla z velké části financována z fondů EU.

K budově přiléhá prostorná, upravená školní zahrada vybavená dřevěnými průlezkami, skluzavkami, altánkem a přírodním zatravněným kopcem.

Protože se jedná o venkovskou mateřskou školu, využíváme okolního prostředí k přirozenému poznávání rozmanitostí světa přírody a kultury. Dětem se snažíme přibližovat historii a tradici našeho kraje – dle přílohy školního vzdělávacího plánu. Pořádáme polodenní výlety za poznáním, kde seznamujeme děti se zajímavými místy v okolí jejich bydliště a mateřské školy.

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: „Svět kolem nás„ a nabízíme standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy.

Nabídka mateřské školy

 

 • práce dle vlastního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Svět kolem nás“

 • individuální péče o  děti s odkladem školní docházky

 • spolupráce s logopedem, speciálním pedagogem, pediatrem, psychologem, pedagogicko-psychologickými poradnami a základními školami

 • veselé školní akce (karnevaly, mikulášská a vánoční besídka, besídky pro rodiče, dětský den, sportovní olympiáda)

 • besedy a zajímavé programy (Policie České republiky – ukázka techniky a cvičených psů, Psí pac – canisterapie, Sever Hradec Králové – ekologické programy)

 • mimoškolní akce během roku (návštěvy divadelních představení, festivalu Jičín, město pohádek, výlety do okolí – Špálův dům, Češovské valy, farma Nový dvůr, Kostelík v Sekeřicích, prohlídka muzea v Novém Bydžově, Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně)

 • exkurze do místního zemědělského družstva, obchodu, na poštu, za hasiči do Jičína

 • možnost návštěvy rodičů v mateřské škole a  zapojení do všech našich činností

 • individuální pohovory s rodiči

 •      výuka angličtiny
 •      logopedické chvilky " Ohebný jazýček "
 • plavecký výcvik ve Sportovním areálu Jičín

 • míčkování (relaxační automasáž při hudbě)

 • škola v přírodě (týdenní letní pobyt na horách)

Školné

 

Děti přijaté k celodenní docházce ………….300,- Kč / měsíčně.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 17. dne následujícího kalendářního měsíce.

Číslo účtu: 181 117 098/0300

 

 

Přijímání dětí do mateřské školy
 
Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2 let věku, dle volné kapacity se přijímají děti i během školního roku.
 

 

 

 Kontakt

Mateřská škola, Žlunice

Žlunice 145
507 34702 187 776 NOVÉ


DV - Velikonoční stezka 29.3.-.1.4.2021 - více info v uzavřené skupině WhatsApp

Distanční vzdělávání 8.3. - 12.3.2021.pdf (1612373)