Informace k provozu MŠ Žlunice v novém školním roce 2020/2021

28.08.2020 14:23
Informace k provozu MŠ Žlunice 
v novém školním roce 2020/2021
 
Zdravíme všechny  děti i rodiče v novém školním roce. 
Těšíme se na Vás v úterý 1.9. bohužel však s omezeným režimem.
- do MŠ je povolen vstup dítěti pouze v doprovodu JEDNÉ DOSPĚLÉ osoby (zcela zdravé) po dobu nezbytně nutnou pro předání dítěte
- nevstupujte prosím do tříd, předání dětí bude probíhat pouze u dveří
- nebudeme po rodičích vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti
- budete pouze podepisovat zmocnění k odvádění dítetě z Mš ( vydá p. učitelka )
- pokud budete měnit Vaše telefonní číslo, prosím nahlaste to paní učitelce
- před vstupem do budovy je nutné použít prostředky k dezinfekci rukou (budou u vstupu)
- děti i rodiče vyzují obuv v chodbě a pokračují do šatny
- v co nejkratším čase po příchodu  do budovy si děti umyjí  důkladně ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači (20 - 30 sekund)
- nevstupujte prosím do tříd, předání dětí bude probíhat mezi dveřmi
- rodiče nemají povinnost vstupovat do budovy s rouškou ( záleží na Vašem zvážení )
- cizí osoby mají VSTUP do budovy povolen pouze s rouškou
- děti ani personál roušku  nosit nemusí
- do MŠ se přijímájí pouze děti ZCELA ZDRAVÉ bez známek onemocnění
- pokud budou patrné příznaky onemocnění (rýma, kašel, aj.) děti nemůžeme přijmout do koletivu
- pokud se příznaky vyskytnou v průběhu  přítomnosti dítěte, bude mu poskytnuta rouška a bude v izolované místnostim (s personálem) a následně škola bude informovat zákonného zástupce dítěte  s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy
- v případě zhoršení zdravotního stavu dítěte během pobytu v MŠ dostane dítě roušku, bude izolováno od ostatních a rodiče budou informování, aby si dítě co nejdříve vyzvedli
- rodič by měl  bezodkladně telefonicky informovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
- dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do budovy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař)
- prosíme rodiče, aby dali svým dětem malý batůžek, kde budou mít NÁHRADNÍ, PODEPSANÉ oblečení, ale I ROUŠKU, která bude zabalena v igelitovém sáčku, pro případ potřeby.
Děkujeme.
                                   ZMĚNA !!!
 
Jinak nás od 1.9. čekají změny.
 Stáváme se školou dvoutřídní. 
Třída "včeličky" - 4 - 6 let 
Třída "sovičky" - 2 - 4 let
Děti se ve třídách v době adaptace (září ) mohou navštěvovat ( sourozenci, kamarádi ). 
Nově budete moci omlouvat děti formou smsky na mobilní telefon. Již brzy bude aktivní číslo a najdete ho v šatně na nástěnce. Posléze na webu školy.
Nadále platí stávající telefonní číslo na pevnou linku, kam můžete volat a omlouvat své děti.
Příchod dětí do Mš je do 8 h. Pokud víte, že nestihnete přijít do 8h, prosím volejte.
Facebookové stránky školy jsou zrušeny.
V šatně rodiče zapíší do sešitu, kdo půjde po obědě domů.
Vyzvednout dítě po obědě bude možné nejdříve ve 12h, popřípadě se osobně domluvíte s paní učitelkou.
Více informací se dozvíte na třídní schůzce, která se bude konnat ve středu 9. 9. 2020 od 16 h. 
 
Mgr. Radka Beňáková, ředitelka školy   
Dne 28.8.2020

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Žlunice

Žlunice 145
507 34702 187 776 NOVÉ


DV - Velikonoční stezka 29.3.-.1.4.2021 - více info v uzavřené skupině WhatsApp

Distanční vzdělávání 8.3. - 12.3.2021.pdf (1612373)