Informace k provozu MŠ Žlunice v novém školním roce 2020/2021

28.08.2020 14:23
Informace k provozu MŠ Žlunice 
v novém školním roce 2020/2021
 
Zdravíme všechny  děti i rodiče v novém školním roce. 
Těšíme se na Vás v úterý 1.9. bohužel však s omezeným režimem.
- do MŠ je povolen vstup dítěti pouze v doprovodu JEDNÉ DOSPĚLÉ osoby (zcela zdravé) po dobu nezbytně nutnou pro předání dítěte
- nevstupujte prosím do tříd, předání dětí bude probíhat pouze u dveří
- nebudeme po rodičích vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti
- budete pouze podepisovat zmocnění k odvádění dítetě z Mš ( vydá p. učitelka )
- pokud budete měnit Vaše telefonní číslo, prosím nahlaste to paní učitelce
- před vstupem do budovy je nutné použít prostředky k dezinfekci rukou (budou u vstupu)
- děti i rodiče vyzují obuv v chodbě a pokračují do šatny
- v co nejkratším čase po příchodu  do budovy si děti umyjí  důkladně ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači (20 - 30 sekund)
- nevstupujte prosím do tříd, předání dětí bude probíhat mezi dveřmi
- rodiče nemají povinnost vstupovat do budovy s rouškou ( záleží na Vašem zvážení )
- cizí osoby mají VSTUP do budovy povolen pouze s rouškou
- děti ani personál roušku  nosit nemusí
- do MŠ se přijímájí pouze děti ZCELA ZDRAVÉ bez známek onemocnění
- pokud budou patrné příznaky onemocnění (rýma, kašel, aj.) děti nemůžeme přijmout do koletivu
- pokud se příznaky vyskytnou v průběhu  přítomnosti dítěte, bude mu poskytnuta rouška a bude v izolované místnostim (s personálem) a následně škola bude informovat zákonného zástupce dítěte  s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy
- v případě zhoršení zdravotního stavu dítěte během pobytu v MŠ dostane dítě roušku, bude izolováno od ostatních a rodiče budou informování, aby si dítě co nejdříve vyzvedli
- rodič by měl  bezodkladně telefonicky informovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
- dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do budovy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař)
- prosíme rodiče, aby dali svým dětem malý batůžek, kde budou mít NÁHRADNÍ, PODEPSANÉ oblečení, ale I ROUŠKU, která bude zabalena v igelitovém sáčku, pro případ potřeby.
Děkujeme.
                                   ZMĚNA !!!
 
Jinak nás od 1.9. čekají změny.
 Stáváme se školou dvoutřídní. 
Třída "včeličky" - 4 - 6 let 
Třída "sovičky" - 2 - 4 let
Děti se ve třídách v době adaptace (září ) mohou navštěvovat ( sourozenci, kamarádi ). 
Nově budete moci omlouvat děti formou smsky na mobilní telefon. Již brzy bude aktivní číslo a najdete ho v šatně na nástěnce. Posléze na webu školy.
Nadále platí stávající telefonní číslo na pevnou linku, kam můžete volat a omlouvat své děti.
Příchod dětí do Mš je do 8 h. Pokud víte, že nestihnete přijít do 8h, prosím volejte.
Facebookové stránky školy jsou zrušeny.
V šatně rodiče zapíší do sešitu, kdo půjde po obědě domů.
Vyzvednout dítě po obědě bude možné nejdříve ve 12h, popřípadě se osobně domluvíte s paní učitelkou.
Více informací se dozvíte na třídní schůzce, která se bude konnat ve středu 9. 9. 2020 od 16 h. 
 
Mgr. Radka Beňáková, ředitelka školy   
Dne 28.8.2020

 

—————

Zpět